Privacy Reglement


INLEIDING

Verbeek Export streeft er naar producten en diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Daarom willen wij transparant zijn over de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website. In dit Privacy Reglement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat Verbeek Export de wettelijke privacyregels, zoals de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Telecommunicatiewet’ zal naleven. Dit Privacy Reglement is niet van toepassing op websites of diensten van derden.

NAAM EN CONTACTGEGEVENS

Verbeek Export B.V.
Locatie 009-02 Royal Flora Holland
Legmeerdijk 313
1431 GB Aalsmeer
Nederland

Telefoonnummer:          +31(0)297-323142
E-mailadres:                      info@verbeekexport.com

ALGEMEEN

In dit Privacy Reglement wordt beschreven hoe Verbeek Export de persoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt. De persoonsgegevens die door Verbeek Export worden verwerkt zijn bijvoorbeeld uw naam, (e-mail)adresgegevens, telefoonnummer, etc. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor diverse doeleinden.

VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Verbeek Export verzamelt persoonsgegevens van een gebruiker wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan Verbeek Export heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de webshop of over het assortiment van Verbeek Export, een bestelling bij Verbeek Export wil doen, of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Verbeek Export.

Verbeek Export gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor het doeleinde waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Verbeek Export heeft verstrek.

Als de gebruiker Verbeek Export om informatie over producten verzoekt, verwerkt Verbeek Export de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen.

Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Verbeek Export de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar de gebruiker toe te zenden.

Verbeek Export kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om haar gebruikers op de hoogte te stellen van de producten en aanbiedingen van Verbeek Export die interessant voor de desbetreffende gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met de klantenservice Verbeek Export of een e-mail sturen naar info@verbeekexport.com.

COOKIES

Verbeek Export maakt gebruik van functionele, communicatieve, analytische en overige cookies. Cookies zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker.

Verbeek Export kan cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

 • om het gebruik van haar website te analyseren en/of te optimaliseren;
 • om meer op de gebruiker gerichte informatie op haar websites te plaatsen;
 • voor het verzenden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van
  service-informatie;
 • voor het ontplooien van marketingactiviteiten omtrent de producten van Verbeek Export.

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van Verbeek Export.

VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN

Verbeek Export stelt de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van:

 • aan instellingen betrokken bij de financiële afhandeling van de betalingen, zoals PSP’s;
 • aan door ons ingeschakelde derden in het kader van de marketing, productie en uitvoering van de producten en diensten van Verbeek Export;
 • aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van jou/de betrokkene;
 • aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou/de betrokkene of onze rechten te beschermen.

BEVEILIGING

Verbeek Export zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

WIJZIGING OF VERWIJDERING VAN GEGEVENS

Indien de gebruiker inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van zijn/haar persoonsgegevens, dan kan de gebruiker schriftelijk een verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen zes tot acht weken na ontvangst zullen reageren.

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van je persoonsgegevens door Verbeek Export kan je contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY REGLEMENT

Verbeek Export behoudt zicht het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat je hoogte bent van deze wijzigingen.

Download hier het Verbeek Export Privacy Reglement.